version françaiseWersja francuska version anglaiseEnglish version

Ewa Lipka-Gac

Tłumacz

francuski <=> polski <=> angielski

Retour a l'acceuilKontakt !

Tłumaczę teksty z następujących dziedzin :

Handel / Marketing

º korespondencja handlowa
º rozwój międzynarodowy
º dokumenty firmowe
º umowy
º przetargi
º katalogi, broszury, foldery, prospekty i inne nośniki promocji

Nauka i technika

º podręczniki użytkowania i konserwacji
º raporty techniczne
º instrukcje obsługi
º dokumentacje, karty techniczne i opisy
º geografia
º geologia

Przemysł i gospodarka

º rolnictwo i przemysł rolnospożywczy
º budowa maszyn
º budownictwo
º ochrona środowiska
º edukacja
º turystyka
º usługi dla przedsiębiorstw : kontakty handlowe, poszukiwanie rynków

Dokumenty prawne i administracyjne

º umowy
º akty notarialne
º pełnomocnictwa
º statuty
º ustawy
º wyciągi z rejestru handlowego
º każdy rodzaj dokumentu administracyjnego

Informatyka / Internet

º nośniki multimedialne, strony internetowe i intranetowe

Teksty ogólne

º korespondencja prywatna, życiorysy

Valid HTML 4.01 Strict
CSS Valide !