version françaiseWersja francuska version anglaiseEnglish version

Ewa Lipka-Gac

Tłumacz

francuski <=> polski <=> angielski

Retour a l'acceuilKontakt !

Tłumacz przysięgły (biegły sądowy)

Jestem tłumaczem przysięgłym języka polskiego przy Sądzie Apelacyjnym w Rennes.

Tłumaczenia przysięgłe :
Jako biegły sądowy, złożyłam ślubowanie w Sądzie Apelacyjnym w Rennes. Moje tłumaczenia są uznawane przez wszystkie organy władz francuskich.

Każdy rodzaj dokumentu :
Akty urodzenia, wyciągi z rejestru skazanych, dyplomy i świadectwa szkolne, prawa jazdy, akty notarialne, testamenty, wyroki, akty małżeństwa, dokumenty rozwodowe, akty zgonu, dokumenty spadkowe, dokumenty administracyjne itp...

Uwaga :
Wykonuję tłumaczenia przysięgłe z okazanego mi oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Tłumaczenia i oryginały są przekazywane do rąk własnych lub wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tłumaczenia ustne :
Jako biegły sądowy, wykonuję ustne tłumaczenia przysięgłe na rzecz merostw, policji, żandarmerii, urzędów celnych, sądów, urzędów notarialnych, kancelarii adwokackich, itp ...

Valid HTML 4.01 Strict
CSS Valide !